Danh mục tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline 04.366733350 Hotline
Ms.Nhung 098.2566226 Ms.Nhung
Liên kết website
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 1
   Truy cập trong ngày : 6
   Tổng số truy cập : 166914
Lựa chọn giải pháp bảo trì thiết bị công nghiệp 4/11/2014 10:41:54 AM
baotri.PNG
  • Không nên chấp nhận và phải tránh ngừng máy không kế hoạch.

Mọi người trong tổ chức từ người quản lý cao nhất đến công nhân đang làm việc tại nhà máy đều phải biết chính sách bảo trì thiết bị công nghiệp. Người sản xuất và người bảo trì phải có thể phân tích những vấn đề bảo trì nảy sinh. Nếu một sai sót xuất hiện, người vận hành, người bảo trì hay bất kỳ người nào khác phải biết đặt câu hỏi: "có thể tránh sai sót này xảy ra một lần nữa bằng cách sửa đổi, thiết kế lại hoặc bất kỳ giải pháp bảo trì thiết bị công nghiệp nào khác không?".
Có thể lựa chọn giải pháp bảo trì bằng cách nêu một loạt câu hỏi và trả lời theo trình tự sau đây:

  • Có thể thiết kế lại để tránh hư hỏng hay không?
Nếu không thể thiết kế lại thì bước kế tiếp trong chiến lược bảo trì là phải cố gắng kéo dài tuổi thọ của chi tiết
thiết bị công nghiệp.
  • Có thể kéo dài tuổi thọ của chi tiết hay không?
Nếu không thể kéo dài tuổi tho của chi tiết thì bước kế tiếp là phải cố gắng áp dụng giám sát tình trạng thiết bị trong suốt thời gian vận hành để sớm tìm ra những sai sót trong thời kỳ phát triển hư hỏng và có thể lập kế hoạch sửa chữa để giảm hậu quả hư hỏng.
  • Có thể áp dụng giám sát tình trạng thiết bị trong quá trình vận hành không?
Đôi khi giám sát tình trạng không thể thực hiện được trong quá trình vận hành.
  • Có thể giám sát tình trạng thiết bị trong khi ngừng máy có kế hoạch không?
Nếu không thể áp dụng giám sát tình trạng thiết bị công nghiệp do không có hư hỏng nào phát triển thì phải nghĩ đến thay thế định kỳ.
  • Có thể áp dụng thay thế định kỳ được không?
Nếu khó xác định được khoảng thời gian giữa những lần hư hỏng xảy ra thì hư hỏng là ngẫu nhiên và phải nghĩ tiếp đến giải pháp dự phòng
  • Có thể áp dụng dự phòng được không?
Nếu không có giải pháp bảo trì nào nêu trên được áp dụng thì giải pháp dự phòng phải được xem xét trước khi quyết định đi đến giải pháp bảo trì khi đã bị ngừng máy. Giải pháp này phải xem xét cẩn thận về mặt kinh tế.
  • Vận hành đến khi hư hỏng
Chỉ cho phép sử dụng giải pháp bảo trì này khi các giải pháp bảo trì khác không thể áp dụng được. Ví dụ khi hư hỏng mang tính ngẫu nhiên và không có thời gian phát triển hư hỏng. Tuy nhiên thường thì phải xem xét hậu quả kinh tế phát sinh. Đôi khi giải pháp bảo trì này là kinh tế nhất do giá thiết bị thấp và không tác động đến tổn thất sản xuất.
Thông tin thời tiết
Hà Nội 0
Tìm kiếm
Lên đầu trang